MN

Mobicom 4G интернет тохиргоо

мобиком 4G интернет тохиргоо

iPhone APN тохиргоо

Settings цэсрүү орон Cellular хэсгийг сонгоно ->
Cellular Data Network -> APN хэсэгт internet гэж бичиж буцах товчийг дарна.

Андройд утасны APN тохиргоо

Төхөөрөмжийн setting цэсний More networks хэсэгт орно -> Mobile networks -> Access Point Names -> APN хэсэг рүү орон + тэмдэг дээр дарна.

Name Mobicom 4G
APN internet
Proxy Not Set
Port Not Set
Username Not Set
Password Not Set
Server Not Set
MMSC Not Set
MMS Proxy Not Set
MMS Port Not Set
MCC Leave the Default Value – 428
MNC Leave the Default Value – 99
Authentication Type Not Set
APN type default,supl
APN protocol Ipv4/IPv6
APN roaming protocol Ipv4
APN Enable/disable APN APN Enabled
Bearer Unspecified
MVNO type None
MVNO Value Not Set

SAVE товчийг дарсаны дараа доорх хэсэг гарч идэвхжүүлнэ.

Тохиргоог хийсий дараа Mobile data-г идэвхжүүлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *