BG

Ти.ком Мобилен интернет настройки

Ти.ком България Ръчни Internet и MMS настройки Android iPhone

Настройки -> още мрежи -> мобилни мрежи -> имена на точки за достъп -> тук се добавят APN за Internet и за MMS:

Име Ти.ком
APN apn.maxtelecom.bg
Proxy Not Set
Port Not Set
Username Not Set
Password Not Set
Server Not Set
MMSC Not Set
MMS Proxy Not Set
MMS Port Not Set
MCC 284
MNC 13
Тип удостоверяване Няма
Тип на APN default
APN protocol Ipv4/IPv6
APN roaming protocol Ipv4
APN Enable/disable APN APN Enabled
Bearer Unspecified
MVNO type None
MVNO Value Not Set

Изберете Още и изберете Запис

Натиснете бутон Назад, за да се върнете в главното меню

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *